Hvis Pricly


Pricly samler produkter fra hundredevis af butikker på nettet, for at gøre det let og hurtigt for dig at finde det produkt du leder efter. Når du har fundet de produkter, du ønsker at vide mere om, skal du blot klikke på knappen "Til butik", et nyt vindue til butikken, der sælger produktet, vil åbne. På butikkens side, kan du handle eller fortsætte med at kigge dig omkring efter lignende produkter. Bemærk, at Pricly ikke sælger produkter, men kun linker til de butikker, der sælger produkterne.

Målet er at hjælpe dig til hurtigt og nemt at finde de produkter, du ønsker at købe online. Du kan enten søge direkte for produktet med vores produkt søgning. Hvis du ikke ved præcis, hvad man skal kigge efter, kan du klikke dig gennem vores kategorier og underkategorier for at finde og sammenligne de produkter, du er på udkig efter.

Kontakt

Da vi ikke sælger nogen produkter, henviser vi alle spørgsmål om produkter mm. til butikkerne, der sælger dem. Søger du at annoncere på Pricly eller hvis du har kommentarer til hvordan siden kan forbedres, så du kan kontakte os på Email to Pricly.

Selskabs og kontaktoplysninger

Kontakt Pricly

Hvis : Kontakt : Betingelser : Policy
Pricly © 2015